logotype
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ปี 60

:: การรับบริจาคเงินและสิ่งของ ::

รายชื่อหน่วยงานที่รับบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

หน่วยงาน ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี หมายเหตุ
รัฐบาล กรุงไทย 067-0-06895-0
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  
สภากาชาดไทย
กสิกรไทย 001-1-34567-0 สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กรุงไทย 143-0-09814-7 กฟผ.รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 สค. เป็นต้นไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรุงไทย 073-0-13548-9 กฟภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 สค. เป็นต้นไป
อสมท.
กรุงไทย 015-0-21738-2 อสมท ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
จังหวัดราชบุรี กรุงไทย 737-0-11535-6 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารทหารไทย
ทหารไทย 001-9-35960-3
มูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อโครงการสาธารณกุศล  


รัฐบาลไทย

1. รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • บัญชี: กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
 • เลขที่บัญชี: 067-0-06895-0
 • กรณีสั่งจ่ายเช็ค: ให้สั่งจ่ายในนาย "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" หรือ "OPM DISASTER RELIEF FUND"
 • สอบถามข้อมูล : 081-925-5129 หรือ 081-193-1453

** หมายเหตุ: ผู้ที่บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถส่งสำเนาใบฝาก(Pay-in) พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาค ไปยังกองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

2. จัดรายการพิเศษเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

 • รัฐบาลเปิดสายรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”
  • วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  • โทรศัพท์หมายเลข 02-356-0303 (ระบบอัตโนมัติ 30 คู่สาย)
  • หรือร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
   ชื่อบัญชี : กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
   เลขที่บัญชี : 067 – 0 – 06895 – 0
 • ถ่ายทอดสด
  • สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
  • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)
  • สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 • สำหรับหน่วยงานและประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมบริจาคภายในงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้โดยติดต่อสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 4193, 0 2283 4180 และ 0 2283 4931
  • หมายเลขโทรสาร 0 2283 4193, 0 2283 4180 และ 0 2283 4944

สภากาชาดไทย

 • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ธ.กสิกรไทย ประเภทกระแสรายวัน สาขาสำนักสีลม
  • ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ"
  • เลขที่ 001-1-34567-0
 • โอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม ให้เลือกทำรายการประเภทบัญชีได้ทั้ง 2 ประเภท คือ "กระแสรายวัน" หรือ "ออมทรัพย์"
 • บริจาคผ่านระบบออนไลน์
  • ที่เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org
  • เลือกหัวข้อการบริจาค "เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ"
 • บริจาคด้วยตัวเอง
  • บริจาคได้ที่ "ห้องรับบริจาคเงิน" สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
  • เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  • หากมาด้วยตัวเองรอรับใบเสร็จรับเงินได้เลย
 • การร่วมบริจาคสิ่งของ
  • สอบถามก่อนการบริจาคเพื่อทราบความต้องการได้ที่
   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
   โทร. 0 2256 4362-5 ค่ะ
 • สอบถามเพิ่มเติม
  • 0 2256 4440-3
  • 0 2255 9911
  • 0 2251 1218

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินการบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ โดยผู้บริจาคสามารถส่งเอกสารการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินมาที่

 • ทางโทรสาร 0 2250 0312 โทรศัพท์เช็คแฟกซ์ 0 2256 4441 หรือ โทรสาร 0 2652 4440 โทรศัพท์เช็คแฟกซ์ 0 2256 4440 โปรดแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ และระบุว่า "เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
 • ทางอีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โปรดแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ และระบุว่า "เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1-3 วัน หากมีอีเมลจำนวนมาก รอการตอบกลับไม่เกิน 1 สัปดาห์
 • ทางกล่องข้อความแฟนเพจ Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โปรดแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ และระบุว่า "เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
 • ทั้งนี้
  • รบกวนท่านผู้บริจาคเลือกส่งเอกสารทางใดทางหนึ่ง เพื่อไม่ให้เอกสารซ้ำกัน
  • หากท่านใดไม่ต้องการรับใบเสร็จรับเงิน เพียงต้องการแจ้งยอดการโอนเงิน รบกวนระบุหัวข้อว่า "ไม่ขอรับใบเสร็จรับเงิน"

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
  • บริจาคที่ได้ ศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อาคาร 13 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สิ่งของที่ต้องการรับบริจาคเร่งด่วน
   • ไฟฉาย
   • อาหารสำเร็จรูป
   • น้ำดื่ม
   • ยาสามัญประจำบ้าน
   • เสื้อผ้า และเครื่องใช้ส่วนตัว
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • โทรศัพท์ 0-2205-1005 และ 0-2252-8772
  • สถานีตำรวจแต่ละพื้นที่

การบินไทยร่วมกับไทยสมายล์และนกแอร์

 • เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยทางบริษัทฯ จะรวบรวมสิ่งของบริจาค ทยอยขนส่งไปกับเที่ยวบินของไทยสมายล์ และนกแอร์ เนื่องจากทั้งสองสายการบินมีเส้นทางบินสู่จังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ประสบอุทกภัย
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย
 • โดยการบินไทยได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคในสำนักงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้
  • สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต
  • สำนักงานการบินไทย ถ.หลานหลวง
  • สำนักงานการบินไทย หลักสี่ ฝ่ายช่าง ดอนเมือง
  • สำนักงานการบินไทย ที่อยู่ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่
   - ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
   - ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย ฝ่ายครัวการบิน
   - ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
   - ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย ฝ่ายช่าง
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2545 2657 0 2545 4016 และ 0 2545 4578

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโรงทานที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 • ร่วมบริจาคผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ วข. เฉลิมพระเกียรติ
 • ชื่อบัญชี กฐินสามัคคี มก. ฉกส.
 • เลขที่บัญชี 986 - 1 - 71795 - 1

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ทีเอ็มบี)

 • ขอเชิญชวนลูกค้า และประชาชนทั่วไป บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ
  • บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “มูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อโครงการสาธารณกุศล”
  • เลขที่ 001-9-35960-3
 • โดยธนาคารจะร่วมบริจาคสมทบอีก 1 เท่า ของจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคเข้ามาในบัญชี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 • ผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ โปรดส่งสำเนาสลิปการโอนเงิน ระบุชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนไปที่ 
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • หรือส่งแฟกซ์ไปที่ 02-242-3114

ความช่วยเหลือจากจังหวัดอื่นๆ

จังหวัดราชบุรี

 • บริจาคเงินด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • โอนเงินเข้าบัญชี
  • ชื่อบัญชี บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานจังหวัดราชบุรี
  • เลขที่บัญชี 737-0-115356 ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี

จังหวัดพังงา

 • บริจาคเงินด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา


จังหวัดปัตตานี

 • บริจาคเงิน น้ำ ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ ได้ที่ศูนย์รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ในชื่อโครงการ “รินน้ำใจชาวใต้ เพื่อพี่น้องชาวอีสาน” ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป

หมายเหตุ


:: มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ::


การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและอีสาน

 • จ่ายเงินเยียวยาสำหรับบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท
 • บ้านที่เสียหายประมาณ 30 - 60% : ช่วยเหลือไม่เกินหลังละ 70,000 บาท
 • บ้านที่เสียหายเล็กน้อยประมาณ 30% ลงมา : ช่วยเหลือไม่เกินหลังละ 15,000 บาท
 • จ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท
 • จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบครัวละ 5,000 บาท

พม. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 • ประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

SME Development Bank

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่อนผันชำระหนี้ 1 ปี-ช่วยฟื้นฟูอาชีพ

 • เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 หากพบว่ามีความเสียหายเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็จะได้รับความคุ้มครองไร่ละ 1,260 บาท โดยสามารถเลือกรับโอนค่าสินไหมผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ทันที
 • ขณะที่ภาระหนี้สินที่เกษตรกรลูกค้ามีอยู่กับ ธ.ก.ส.นั้น ทาง ธ.ก.ส.พร้อมเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ ในเบื้องต้นจะมีการผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ
 • ธ.ก.ส.จะพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูอาชีพภายหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติต่อไป
 • เกษตรกรสามารถติดต่อได้ที่พนักงาน ธ.ก.ส.และสาขาในพื้นที่ได้ทันที

ธนาคารออมสินเตรียม 5 พันล้านบาทให้กู้ต่อชีวิต

 • ธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยในจำนวนนี้ แบ่งเป็น 2,500 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนทั่วไป เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นต้น และอีก 2,500 ล้านบาท จะเป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และโครงการธนาคารประชาชน เป็นต้น
 • ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสิน จะขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง50% เป็ยระยะเวลา 1 เดือน และหากความรุนแรงมีมากขึ้นจะพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือโรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม

 • หลังจากน้ำลดจะประสานกับสถาบันการศึกษา ลงตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมให้กับโรงงานที่ถูกน้ำท่วม
 • ออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ในพื้นที่ประสบภัย 3-5 ปี
 • พักชำระหนี้ 4 เดือนให้ลูกค้าสินเชื่อโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
 • นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาขยาย "สินเชื่ออุทกภัยภาคใต้" ที่มีวงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้ครอบคลุมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าว ที่มีให้ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 7 ปี และดอกเบี้ยต่ำ

 


 

มาตรการช่วยเหลือจากภาคเอกชน

ธนาคารกสิกรไทย

 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ได้รับอุทกภัย ประกอบด้วย
  • การพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 12 เดือน ขยายเทอมตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินการค้าต่างประเทศ สูงสุด 6 เดือน
  • ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายธนาคารพร้อมสนับสนุนวงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร
  • ชดเชยสต๊อกสินค้าที่เสียหายจากน้ำท่วม โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และไม่ต้องประเมินราคาหลักประกัน
  • ทั้งนี้ ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้สามารถติดต่อขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Biz Contact Center โทร. 02-8888822

กรุงศรี ออโต้

 • จัดมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัยตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าปรับชำระล่าช้า โดยอัตโนมัติ และสามารถพักชำระค่างวดเป็นเวลาสูงสุด 6 เดือน โดยเริ่มต้นชำระค่างวดใหม่อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดในอัตราเงินต้น และดอกเบี้ยเดิม
 • ลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการพักชำระหนี้ สามารถติดต่อสาขาธุรกิจยานยนต์ (กรุงศรี ออโต้) ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมได้โดยตรง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-730-2789 และ 02-627-6010”

ที่มา