logotype
ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด (Smart lady thailand) PDF Print E-mail

เกี่ยวกับโครงการ

การพัฒนาสตรีเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยรวม สตรีเป็นส่วนเติมเต็มของสังคมที่สามารถร่วมสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงมีนโยบาย และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโอกาส และความก้าวหน้าให้ผู้หญิงไทย ด้วยการเปิดเวทีให้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้แสดงออก ด้านความคิด ความสามารถ และได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นผู้นำ ผ่านรายการเรียลลิตี้ทีวี Smart Lady Thailand ที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยมีโอกาส สวย..ได้ด้วยความคิด และใช้ความสามารถที่มี ทำงานเพื่อประโยชน์สู่สังคม มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ เป็นพลังเข้มแข็งของประเทศต่อไป

รายการเรียลลิตี้ Smart Lady Thailand

 • Smart Lady Thailand จะคัดเลือกผู้หญิงทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติพร้อมในการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำโดยมีกระบวนการคัดเลือกพร้อมๆไปกับการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ดังนี้
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครโดยประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com จะได้เข้าอบรมเพิ่มขีดความสามารถและทดสอบบุคลิกภาพ โดยจัดการอบรมสั้น 1 วัน ในภูมิภาค 5 แห่งและกรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2556
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสองจะได้เข้าร่วมค่ายกิจกรรมอบรมพิเศษในกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2556 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม นำไปสู่การเฟ้นหาผู้หญิงที่มีความพร้อมสูงสุดเพียง 12 คน
 • 12 ตัวแทนผู้หญิงของประเทศที่ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้เข้าสู่บ้าน "Smart Lady Thailand" อยู่ร่วมกัน เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเรียนรู้ อบรม ฝึกทักษะอย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากกูรู ผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญชื่อดังในแต่ละสัปดาห์ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การคิดและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การร่วมกันทำโครงการจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
 • หลังจบการอบรมตัวแทน Smart Lady Thailand ทั้ง 12 คน จะได้รับเงินรางวัล เงินสนับสนุนทำโครงการเพื่อสังคม โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือศึกษาดูงานต่างๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ

ติดตามชมและเชียร์ตัวแทนผู้หญิงทั้ง 12 คน ได้ในรายการเรียลลิตี้ Smart Lady Thailand
ถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ 67 และ HD120
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หญิงไทย อายุ 18-35 ปี
 • มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีความสามารถในการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม
 • มีความสนใจการทำงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
 • มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของโครงการได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบสมัคร )
 • รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครได้ที่

 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 • ตู้ปณ. 1 ปณจ. คลองจั่น
 • สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com/register/

กำหนดการ

10 ส.ค. 2556 นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวเชิญชวนสตรีสมัครเข้าร่วมโครงการ
10 ส.ค– 13 ก.ย. 2556 รับสมัครสตรีเข้าร่วมโครงการ
16 – 20 ต.ค.2556 ขั้นตอนการคัดเลือกสตรีจากใบสมัคร
- รอบแรกให้เหลือ 1,200 คน
- รอบที่ 2 จำนวน 300 คน
- รอบที่ 3 จำนวน 12 คน
โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ, ภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ ,สกพส.และผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคัดเลือกสตรีที่มีจุดประสงค์ในชีวิตที่ชัดเจนในด้านประโยชน์ของส่วนรวม มีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม
31 ต.ค.2556 แถลงข่าวเปิดตัว ประกาศผลฯ ผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 12 คน
15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2556 ถ่ายทอดสดรายการเรียลลิตี้ Smart Lady Thailand

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • กรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขตในแต่ละพื้นที่
  • สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร โทร.02-306-8603-4
 • จังหวัดในภูมิภาค
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  • ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 • เว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com
 • เฟสบุค facebook.com/smartladythailand
 • สายด่วน 1111 กด 6