logotype
ถามตอบ บัตรประจำตัวประชาชน

คำถาม เป็นพระ สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือไม่.

คำตอบ ได้หากมีความประสงค์ สามารถยื่นเรื่องได้ที่ว่าการอำเภอ ทั้งนี้ หากพระ ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ ให้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านของวัดเสียก่อน จึงจะสามารถทำบัตรประชาชนได้ คำนำหน้าจะเป็น ฉายา... / พระ .....


คำถาม แม่หายไปนานมาก ตามหาแม่เจอแล้ว เดิมทีชื่อแม่อยู่ที่ จ.นครสวรรค์ แต่เจ้าหน้าที่ที่นั่นแจ้งว่าจะต้อง เดินทางกลับไปทำที่ จ.สุรินทร์ ที่เป็นบ้านเกิด ปัจจุบัน แม่อายุ 56 ปี เคยทำบัตรฯ เพียงครั้งเดียว

คำตอบ เป็นไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้ง เนื่องจากคุณแม่ เคยทำบัตรครั้งแรกที่ จ.สุรินทร์ และทำเพียงครั้งเดียว ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ชัดเจนกว่า


คำถาม ถ้าไม่พกบัตรประชาชน หากตำรวจจับ โดนปรับเท่าไหร่

คำตอบ ปรับไม่เกิน 200 บาท


คำถาม หากไปแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้านแล้ว สามารถไปทำบัตรประจำตัวประชาชน ต่างพื้นที่ได้หรือไม่ เนื่องจากในเขตพื้นที่มีเฉพาะใบเหลือง

คำตอบ ได้ แต่ไม่แนะนำให้ยื่นเรื่อง ขอทำ ณ สำนักทะเบียนดังกล่าวเลย เนื่องจากในขณะนี้ วัตถุดิบในการผลิตบัตรประชาชน หมด ไปทำเขตไหน ก็ได้ใบเหลือเช่นกัน


คำถาม มีชื่ออยู่ต่างจังหวัด ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรุงเทพ แต่ไปติดต่อขอทำแล้ว จนท.แจ้งว่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หน้าไม่ชัดเจน เลยไม่ทำให้เจ้าหน้าที่ทำถูกต้องหรือไม่

คำตอบ การทำบัตรปชช. ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ จะมีการคัดภาพสำเนา ของเราออกมาดูทุกครั้งที่ทำ เพื่อเปรียบเทียบใบหน้า ว่าตรง, คล้ายกันหรือไม่ หากไม่เหมือน ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ใช้ดุลยวินิจ ไม่ดำเนินการให้ได้เช่นกัน


คำถาม กรณี ทำบัตรปชช. แล้วได้ใบเหลือง เวลารับบัตรปชช. จะต้องไปรับที่ สนง.เขต เดิม หรือสามารถขอรับได้ทุกที่

คำตอบ จะต้องไปรับที่ ณ สำนักทะเบียนที่ยื่นเรื่องไว้เท่านั้น


คำถาม ที่เซียร์รังสิต มีบริการ ทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณี หมดอายุ หรือไม่

คำตอบ มี เป็นศูนย์บริการร่วมจังหวัดปทุมธานี (ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา)


คำถาม พ่อ แม่แยกทางกัน ลูกอยู่กับพ่อ พอลูกอายุครบ 15 ปี พ่อพาไปทำบัตร ปชช. ปรากฏว่า ทางพนักงานไล่ ออกมา เนื่องจากไม่ใช่เป็นพ่อ ที่ชอบด้วยกฎหมาย (พ่อแม่ไม่ได้ทจดทะเบียนสมรสกัน)

คำตอบ แนะนำให้คุณพ่อ ยื่นเรื่องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตร


คำถาม บัตรประจำตัวประชาชน หมดอายุ รูปไม่ชัด เลข 13 หลัก จะเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ แนะนำให้ตรวจสอบกับหน่วยการเลือกตั้งก่อนว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากได้ก็เลือกตั้งปกติ แต่หากไม่ได้ ต้องยื่นเรื่องขอทำบัตรใหม่ หรือนำเอกสารที่ทางราชการออกให้อาทิ ใบขับขี่ หนังสือเดินทางไปเป็นเอกสารในการเลือกตั้งแทน


คำถาม วันนี้สามารถไปทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่โรงพยาบาลกลางได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ โรงพยาบาลกลาง รับแจ้งเกิด, แจ้งตาย เท่านั้น


คำถาม ระเบียบการใช้บัตรเหลืองแทนบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ กรมการปกครอง > หนังสือสั่งการ > ค้นหา > พิมพ์ บัตรเหลือง


คำถาม การนำบัตรเหลืองไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องคัดภาพสำเนาทุกครั้ง เพื่อประกอบการทำธุรกรรม

คำตอบ ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของธนาคารที่จะไปติดต่อ


คำถาม การทำบัตรประจำตัวประชาชนจำเป็นต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงหรือไม่

คำตอบ ตามระเบียบจะต้องใช้ แต่หากมีเฉพาะสำเนาบัตรฯ ให้ตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง


คำถาม การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ปัจจุบันอายุ 70 ปี เคยแจ้งเกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางก่อน หลังจากนั้น นำ ใบ ทร.6 (แจ้งย้าย) ไปเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านปกติ แล้วแจ้งทำบัตรประตัวประชาชนใหม่


คำถาม การเปลี่ยนชื่อถ้าเปลี่ยนที่บ้านตนเองแล้ว เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนทำที่อื่นได้หรือไม่

คำตอบ ได้ แต่ต้องยื่นเรื่องเปลี่ยนภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล


คำถาม ในบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้ระบุวันเกิดให้ จำได้ว่าเกิดวันไหน สามารถยื่นเรื่องแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ โดยระเบียบหากไม่ทราบวันเกิด ทางเจ้าหน้าที่จะระบุให้เป็นวันที่ 1 ม.ค. ของปีที่เกิด กรณีต้องการยื่นเรื่องเพื่อขอแก้ไข กรณีที่ทราบเฉพาะปี และเดือน แต่ไม่ทราบวันที่ เจ้าหน้าที่ก็จะระบุให้เป็นวันที่ 1 ของเดือนนั้น


คำถาม การขอรับใบเหลืองสามารถมอบอำนาจได้หรือไม่

คำตอบ มอบได้ กรณี ต่ออายุ กรณี ที่ไปรับเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด มอบไม่ได้ เนื่องต้องตรวจลายนิ้วมือ ด้วย


คำถาม บัตรเหลืองเปียกน้ำ ชำรุดจะต้องไปแจ้งสำนักทะเบียนเหมือนบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่

คำตอบ แจ้ง ขอออกใหม่ ได้เป็นใบสีชมพู อายุ 120 วันนับแต่วันที่ไปแจ้ง ค่าธรรมเนียม 10 บาท