logotype
ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ (ใบขับขี่แถบแม่เหล็ก) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:38

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

  • แจ้งความจำนงเมื่อขอรับใบอนุญาตใหม่
  • ผู้ที่มีใบอนุญาตทุกชนิด สามารถขอเปลี่ยนได้โดยได้สิทธิเหมือนเดิม
  • มีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท จากค่าธรรมเนียมปกติ
  • ผู้ที่มีใบอนุญาตเก่าที่ยังไม่หมดอายุก็สามารถใช้ได้ต่อไป หากต้องการเปลี่ยนเป็นใบใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบละ 100 บาท โดยหลักฐานการขอใช้ใบอนุญาตใหม่นั้น เพียงแต่นำใบอนุญาตเก่าและบัตรประจำตัวประชาชนมาให้ตรวจสอบก็สามารถทำใบใหม่ได้เลย

อัตราค่าธรรมเนียม

ชนิดใบอนุญาต

ฉบับละ (บาท)

อายุใบอนุญาต (ปี)

1

ค่าคำขอ

5

-

2

ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

500

1

3

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

100

1

4

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

500

5

5

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

50

1

6

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

250

5

7

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

300

3

8

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

50

1

9

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

250

5

10

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

150

3

11

ใบอนุญาตขับรถบดถนน

250

5

12

ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

250

5

13

ใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

100

-

14

การแก้ไขรายการ

50

-

15

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

200

-

16

ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ

200

-

17

ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร , ผู้บริการ

100

-

18

ใบแทนใบอนุญาตผู้ประจำรถ

30

-

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ติดต่อ

  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
  • ศูนย์บริการร่วมคมนาคม (ท่าเรือสาธร) รับเปลี่ยนใบอนุญาตแบบใหม่ (Smart card) ให้บริการเฉพาะวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เริ่ม ส.ค. 2552
  • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด


หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 14:15