logotype
การแจ้งความกรณีต่าง ๆ PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 14 December 2011 16:34

หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 • แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน
  • เช็คที่ยึดไว้
  • หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
 • แจ้งความทำให้เสียทรัพย์
  • หลักฐานต่างๆ แสดงการเป็นเจ้าของ หรือครอบครองทรัพย์นั้น
  • หลักฐาน หรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มี หรือเท่าที่นำไปได้
  • หากเป็นของใหญ่โต หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปได้ ให้เก็บรักษาไว้อย่าให้เกิดการเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม หรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป
 • แจ้งความยักยอกทรัพย์เกี่ยวกับการเช่าซื้อหาย
  • สัญญาใบเช่าซื้อ หรือสำเนา
  • ใบสำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืม หรือฝาก
  • ใบสำคัญที่บริษัทห้างร้านออกให้โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห้อ สี ขนาด น้ำหนัก และเลขหมายประจำตัว
 • แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์
  • หนังสือสำคัญที่เป็นหลักฐานว่า ได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของ
  • สำเนา หรือคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่งของศาลหรือพินัยกรรม
 • แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์
  • หนังสือหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง
  • หนังสือแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์
  • หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์
 • แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร
  • ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด แบบ น.ส.3, แบบ ส.ค. 1, หนังสือสัญญา, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
  • หนังสือที่ปลอมแปลง
  • ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ
 • แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา
  • เสื้อผ้าของผู้ที่ถูกข่มขืนฯ ซึ่งมีคราบอสุจิ หรือรอยเปื้อน อย่างอื่นอันเกิดจากการข่มขืนและสิ่งของต่างๆ ของผู้ต้องหาที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
  • ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ของผู้เสียหาย
  • รูปถ่าย หรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยตลอดจนหลักฐานอื่นๆ
 • แจ้งความพรากผู้เยาว์
  • ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ของผู้เยาว์
  • รูปพรรณทรัพย์สินนั้นๆ (ถ้ามี)
  • ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ
  • ใบสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ (ถ้ามี)
 • แจ้งความทรัพย์สินหาย
  • ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
  • รูปพรรณทรัพย์สินนั้นๆ (ถ้ามี)
  • ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ
  • เอกสารสำคัญต่างๆ เท่าที่มี
  • ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือน หรือสำนักงาน ให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง
 • แจ้งความอาวุธปืนหาย
  • ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
  • ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้ายขายปืนออกให้
 • แจ้งความรถและเรือหาย
  • ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือพาหนะอื่นๆ ที่หาย
  • ใบรับเงิน หรือสัญญาซื้อขาย เท่าที่มี
  • ถ้าเป็นตัวแทนห้างร้าน บริษัท ไปแจ้งความ ควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้างร้าน บริษัทนั้นๆไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย
  • หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
  • หนังสือคู่มือประจำตัวรถที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถ ให้จำยี่ห้อ สี แบบ หมายเลขประจำวันเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)
 • แจ้งความคนหาย
  • บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
  • ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย
  • ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
  • ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด, ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน)
 • แจ้งความเอกสารสำคัญหาย
  • เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์, โฉนดที่ดิน, ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ฯลฯ
  • มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
   • ยื่นคำร้องแจ้งว่า เอกสารดังกล่าวหาย ต่อ สถานีตำรวจ ท้องที่ที่หาย
   • เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนว่า หายจริงหรือไม่ แล้วลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
   • เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานยืนยันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.royalthaipolice.go.th/

Last Update : 2019-03-04

 

 

Last Updated on Monday, 04 March 2019 14:21