logotype
บสย. ออก 2 มาตรการด่วน ช่วย SMEs รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Monday, 07 January 2019 14:46

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุปาบึก บสย.จึงได้ออกมาตรการฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือ 2 มาตรการ ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียม

  • ลูกค้า บสย.ปัจจุบันที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่ออายุค้ำประกันสินเชื่อ
  • สามารถขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันออกไปได้อีก 6 เดือน

มาตรการที่ 2 จัดทำโครงการค้ำประกันสินเชื่อพิเศษ

  • โครงการค้ำประกันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสูงสุด 2 ปี ค้ำประกันสูงสุดรายละ 5 ล้านบาท
  • เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว โดยร่วมกับธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการกับ บสย.

ดร.รักษ์ กล่าวว่า ในขณะนี้สำนักงานเขตภาคใต้ของ บสย. ทั้ง 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ ได้แก่ สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ และประจวบศรีรีขันธ์ กำลังสำรวจความเสียหาย ผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. เพื่อสรุปและประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือทันที โดยจะเร่งลงพื้นที่เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยต่อไป

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

  • 02-890-9999