logotype
โครงการ “ไปรษณีย์ไทย...ส่งต่อน้ำใจไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก” PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Monday, 07 January 2019 14:28

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...ส่งต่อน้ำใจไทย ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก” ระดมความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ผ่านการบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ที่ประสบภัยจากพายุปาบึก โดย

 • ประชาชนคนไทย สามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่
  • เคาน์เตอร์ให้บริการ
  • กล่องรับบริจาค ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2562
 • สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ที่มีความประสงค์จะนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องอุปโภค/บริโภค ส่งไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
  • สามารถติดต่อขอรับบริการขนส่งได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • เพื่อไปรษณีย์ไทยจะประสานงานนำส่งสิ่งของที่รับบริจาคไปยังศูนย์ช่วยเหลือฯ เพื่อดำเนินการจัดส่งไปให้ผู้ประสบวาตภัยต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่