logotype
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งน้ำใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Monday, 07 January 2019 14:16

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งน้ำใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

บริจาคเงินผ่านธนาคาร

 • บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
 • ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน"
 • เลขที่ 001-1-34567-0

(กรณีโอนเงินจากตู้เอทีเอ็มให้เลือกทำรายการประเภทบัญชีได้ทั้ง 2 ประเภท คือ "กระแสรายวัน" หรือ "ออมทรัพย์")

บริจาคด้วยตัวเองที่ "ห้องรับบริจาคเงิน"

 

 • ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หากมาด้วยตัวเองรอรับใบเสร็จรับเงินได้เลยนะคะ)
 • **ใบเสร็จรับเงินการบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ค่ะ**

การขอรับใบเสร็จ

 • กรุณาแจ้งข้อมูล
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ
  • เบอร์โทรศัพท์
  • แนบหลักฐานการโอนเงิน
  • ระบุว่า "เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก"
 • ผ่านช่องทางดังนี้
  • ทางโทรสาร 0 2250 0312 โทรศัพท์เช็คแฟกซ์ 0 2256 4441 หรือ โทรสาร 0 2652 4440 โทรศัพท์เช็คแฟกซ์ 0 2256 4440
  • ทางอีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • ทางกล่องข้อความแฟนเพจ Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ

 • รบกวนท่านผู้บริจาคเลือกส่งเอกสารเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน เพียง1ช่องทาง เพื่อไม่ให้เอกสารซ้ำกันค่ะ
 • หากท่านไม่ต้องการรับใบเสร็จรับเงิน เพียงต้องการแจ้งยอดการโอนเงิน รบกวนระบุหัวข้อว่า "ไม่ขอรับใบเสร็จรับเงิน"

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0 2256 4440-3
 • 0 2255 9911
 • 0 2251 1218


ที่มา FB: Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย