logotype
กิจกรรมจิตอาสา ช่วงที่ 1 PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 16 November 2017 21:36

มิถุนายน 2560 | กรกฎาคม 2560 | สิงหาคม 2560


มิถุนายน 2560

2 มิถุนายน 2560  

 • ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 เขตลาดพร้าว ชุมชนบ้านพักรถไฟ คลองบางซื่อ เขตบางซื่อ

3 มิถุนายน 2560

 • บริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ เป็นวันที่ 2 ในคลองลาดพร้าว บึงพระราม 9 เขตบางกะปิ

4 มิถุนายน 2560

 • บริเวณชุมชนหมู่บ้านปานทิพย์ 2 ,ชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ (เป็นวันที่ 3) ,คลองลาดพร้าว บึงพระราม 9 (เป็นวันที่ 2)

5 มิถุนายน 2560 

 • (1) ชุมชนซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18 เขตดินแดง และ (2)ชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (เป็นวันที่ 4)

6 มิถุนายน 2560

 • คลองลาดพร้าว เขตลาดพร้าว อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

7 มิถุนายน 2560

 • หมู่บ้านวังทอง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง  และบึงประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

8 มิถุนายน 2560

 • ชุมชนสมถวิล ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี และชุมชนวัดคลอง ซอยรัชดาภิเษก 66 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

9 มิถุนายน 2560

 • วัดไตรรัตนาราม ซอยรามอินทรา 8  เขตบางเขน และชุมชนคลองพลับพลา เขตวังทองหลาง

10 มิถุนายน 2560

 • แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือท่าเตียน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร และ คลองระบายน้ำบริเวณชุมชนจักรพรรดิพงษ์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

11 มิถุนายน 2560

 • คลองเสือน้อย ซอยสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

12 มิถุนายน 2560

 • บริเวณชุมชนซอยวิภาวดี 11 แยก 5 เขตจตุจักร และคลองนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

13 มิถุนายน 2560

 • คลองหมอนทอง ชุมชนวัดทอง และคลองตาสุ่ม ชุมชนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

14 มิถุนายน 2560

 • คลองกระเฉด หมู่บ้านบัวหลวง ซอยรามอินทรา 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และพื้นที่คลองลานโตนด ซอยจัดสรรรถไฟ ซอย 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

15 มิถุนายน 2560

 • คลองนาซอง ซอยประชาสงเคราะห์ 24 เขตดินแดง และบริเวณคลองรางลำชี
 • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

16 มิถุนายน 2560

 • คลองเสือน้อย ซอยประดิษฐ์มนูญธรรม 25 เขตลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ปากคลองบางซื่อ ชุมชนลาดพร้าว 45 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

17 มิถุนายน 2560

 • คลองทุ่ง ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร คลองนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

18 มิถุนายน 2560

 • ชุมชนวัดหลวง กับชุมชนวัดเลียบ ซอยวงศ์สว่าง 21 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร [/size]

19 มิถุนายน 2560

 • คลองกระเฉด หมู่บ้านบัวหลวง ซอยรามอินทรา 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และคลองหนองงูเห่า ชุมชนหนองงูเห่า ซอยวิภาวดี 64 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

20 มิถุนายน 2560

 • คลองจิ๊ปดำริห์ ซอยยิ้มอุปถัมภ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง ประตูระบายน้ำเทเวศน์ แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

21 มิถุนายน 2560

 • คลองอินทรามระ 43 เขตดินแดง และบริเวณพื้นที่คลอง หลังวัดสุนทรธรรมทาน  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

22 มิถุนายน 2560

 • คลองหลุมไผ่ ซอยรามอินทรา 14 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร คลองบางซื่อ ชุมชน 4244 ซอยลาดพร้าว 42 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

23 มิถุนายน 2560

 • คลองทุ่ง ซอยวิภาวดี 32 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร และคลองนาวงประชาพัฒนาเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

24 มิถุนายน 2560

 • ลานวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

25 มิถุนายน 2560

 • คลองเปรมประชา ซอยเจริญมิตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ,คลองกระเฉด ซอยพหลโยธิน 52 แยก 48 แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

26 มิถุนายน 2560

 • ชุมชนสิตาราม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองบางพลู  แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

27 มิถุนายน 2560

 • อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง และคลองหลุมไผ่ ซอยรามอินทรา 14 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

28 มิถุนายน 2560

 • คลองทุ่ง วิภาวดีรังสิต 32 เขตจตุจักร และคลองลำราง ถนนนาวงประชาพัฒนา  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

29 มิถุนายน 2560

 • ลำรางจันทร์เกษม คลองบางซ่อน ซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 23 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 

กรกฎาคม 2560

1  กรกฎาคม 2560

 • ชุมชนยศเส ซอยอนุสรณ์ 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2  กรกฎาคม 2560

 • คลองหลุมไผ่ ซอยรามอินทรา 14 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

3  กรกฎาคม 2560

 • คลองชวด เชื่อมคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 41 แยก 18 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร และบริเวณพื้นที่คลองลำอ้อมแตก หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 หมู่ 6 ซอยนาวงประชาพัฒนา 17 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

4  กรกฎาคม 2560

 • เชิงสะพานพระราม 7 ถนนวงศ์สว่าง และบริเวณชุมชนวัดเสาหิน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

5  กรกฎาคม 2560

 • คลองกระเฉด ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และลำรางบางกระบือ ชุมชนริมคลองพลับพลา 2 ซอยรามคำแหง 21 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

6  กรกฎาคม 2560

 • คลองนาซอง ซอยประชาสงเคราะห์ 24 เขตดินแดง และคลองข้างวัดปรินายก เชื่อมคลองบางลำพลู ซอยวัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

30  กรกฎาคม 2560

 • คลองบึงพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา ทำการขุดลอกคูคลองที่มีความตื้นเขิน กิจกรรมจิตอาสา จราจร ที่คอยอำนวยการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที

 

สิงหาคม 2560

1  สิงหาคม 2560

 • ซอยอ่อนนุช 10 ถึงซอยอ่อนนุช 28 กิจกรรมจิตอาสาจราจร ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัดใน 4 สายหลัก ได้แก่ ถนนพระราม 1 ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ
 • และถนนอโศกมนตรี

2  สิงหาคม 2560

 • เขตสะพานสูง ที่บริเวณคลองทับช้างล่าง กิจกรรมจิตอาสาจราจร ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัดใน 4 สายหลัก ได้แก่ ถนนพระราม 1 ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ และถนนอโศกมนตรี

5  สิงหาคม 2560

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนจิตอาสา ในโครงการ “หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

19 สิงหาคม 2560

 • พื้นที่คลององครักษ์ (วัดน้อยนพคุณ) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลา นการปฏิบัติงาน 3 วัน

20  สิงหาคม 2560

 • คลองวัดน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ความกว้างคลอง 3.5 - 8 เมตร ความยาว 1,200 เมตร ระยะ เวลาในการปฏิบัติงาน 3 วัน

21 - 22 สิงหาคม 2560

 • คูน้ำริมทางรถไฟสายใต้
 • คลองเปรมประชากร
 • คลองส้มป่อย เขตบางซื่อ กรุงเทพ

22 สิงหาคม 2560

 • พื้นที่คลองส้มป่อย คูน้ำปานทิพย์ 2 และ คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ เขตบางซื่อ ที่มีความกว้างคลอง 3 เมตร ความยาว 1,000 เมตร วันนี้เป็นวันที่ 2

23 สิงหาคม 2560

 • คลองขันแตก เขตประเวศ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 วัน
 • กิจกรรมจิตอาสาจราจรในการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาถนนดินสอ เขตพระนคร

24 สิงหาคม 2560

 • คลองขันแตก เขตประเวศ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 วัน
 • กิจกรรมการรณรงค์และอำนวยความสะดวกการจราจรและอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

25 สิงหาคม 2560

 • คลองตาเปีย เขตประเวศ
 • กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนราชดำริที่ตั้งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ (ศอส) และกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในอาคารของโรงเรียนกิจกรรมจิตอาสาจราจรในการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร

26 สิงหาคม 2560

 • คลองตาเปีย เขตประเวศ
 • ที่โรงเรียนราชดำริ ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ (ศอส)ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

27 สิงหาคม 2560

 • คลองบางเขน เขตจตุจักร
 • กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 • ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร

28 สิงหาคม 2560

 • ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองลำรางข้างชุมชนวังโสม และคลองหัวหมาก เขตบางกะปิ
 • ทำความสะอาดโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนามของพื้นที่แห่งนี้
 • ร่วมกันทาสีกำแพงโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดโดยรอบ
 • กิจกรรมการรณรงค์และอำนวยความสะดวกการจราจรพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนราชินี ถนนมหาราช กรุงเทพมหานคร

29 สิงหาคม 2560

 • คลองลำมะขามและคลองลำกอไผ่ เขตลาดกระบัง
 • โรงเรียนวัดทิพพาวาส ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่
 • กิจกรรมจิตอาสา จราจร จะเป็นการรณรงค์และอำนวยความสะดวกการจราจรพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนราชินีบน ถนนสามเสนและถนนเขียวไข่กา เขตดุสิต

30 สิงหาคม 2560

 • คลองลำกระโดง ซอยเพชรเกษม 51 เขตบางแค โดยมีศูนย์อำนวยการภาคสนาม (ศอส.) อยู่ที่โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)เขตบางแค
 • หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสายังได้ช่วยกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
 • กิจกรรมจิตอาสา จราจร วันนี้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จราจรสถานีตำรวจนครบาลพญาไทร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอำนวยศิลป์และโรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา

31 สิงหาคม 2560

 • คลองข้างวัดศาลาครืน ซอยเอกชัย 8 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง ที่มีความกว้างคลองประมาณ 6 เมตร ยาว 450 เมตร
 • ทำความสะอาดโรงเรียนราชโอรสาราม เขตจอมทอง ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนาม (ศอส.)ในพื้นที่นี้ให้สะอาดสวยงามอีกด้วยกิจกรรมจิตอาสา จราจร
 • ในวันนี้เป็นกิจกรรมการรณรงค์และอำนวยความสะดวกการจราจรพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่
 • ในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของช่วงในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 31 สิงหาคม 2560

 


ที่มา http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55

Last Updated on Thursday, 16 November 2017 22:17