พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

ข้าพระพุทธเจ้า
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

เข้าสู่เว็บไซต์